Model No. KT-86R,KT-86DE , KT-86NE , KT-86PE

 • KT-86R
  特性:5 ~ 120V DC/AC,100mA,10W。
 • KT-86DE
  特性:5 ~ 30V DC,50mA,1.5W。
 • KT-86NE
  特性:5 ~ 30V DC,80mA,2.2W。
 • KT-86PE
  特性:5 ~ 30V DC,80mA,2.2W。

規格表

型號 KT-86R KT-86DE KT-86NE KT-86PE
開關邏輯 SPST ???/td> 電子式無接點,???/td> 電子式無接點,???/td> 電子式無接點,???/td>
輸出接點型式 有接點 無接點 無接點 NPN 型 無接點 PNP 型
使用電壓范圍 5 ~ 120V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC
最大開關電流 100mA max. 50mA max. 50mA max. 80mA max.
接點容量 10W max. 1.5W max. 2.2W max. 2.2W max.
消費電流 - - [email protected] DC max. [email protected] DC max.
內部電壓降 3.5V max. 3.5V max. [email protected] max. [email protected] max.
指示燈顏色 紅色 LED 紅色 LED 紅色 LED 紅色 LED
電線 ?2.6, 2C, PU ?2.6, 2C, PU ?2.6, 3C, PU ?2.6, 3C, PU
最大切換工作頻率 200Hz 1000Hz 1000Hz 1000Hz
感應磁場強度 70 高斯 40 ~ 1000 高斯 40 ~ 1000 高斯 40 ~ 1000 高斯

如欲了解更多最新產品信息,歡迎至“ 影片專區 ”頻道觀看更多影片介紹 ...